METODE IZLAGANJA

 • Pozvana predavanja: 20 minuta
 • Posteri – od pristiglih radova odabrat će se i nagraditi 3 najbolja
 • Rok za prijavu poster sažetaka: 10. 8. 2017.

STANKE TIJEKOM PROGRAMA

Stručni program se neće prekidati radi stanke za kavu. Kava će biti servirana za vrijeme održavanja stručnog programa po slijedećem rasporedu:

 • od 10.30 do 11.15 sati (petak 08. rujna, subota 09. rujna)
 • od 17.00 do 17.45 sati (četvrtak 07. rujna, petak 08. rujna, subota 09. rujna)

Tijekom izlaska na pauzu važno je ne remetiti predavače i slušače.

 

SAŽETAK TREBA SADRŽAVATI SLJEDEĆE POJEDINOSTI:

 • Podaci autora: ime i prezime autora, naziv rada, naziv ustanove i adresa ustanove, broj telefona, e-mail (u grupi autora navedite jedan koji će služiti kao primarni predstavnik / osoba za kontakt. Molimo navedite e-mail adresu i telefonski broj primarnog voditelja.)
 • Naslov sažetka: do 20 riječi
 • Sažetak: 300-500 riječi
 • Ključne riječi: 4 do 5 riječi

SAŽETAK TREBA SADRŽAVATI SLJEDEĆE KOMPONENTE:

 • Uvod
 • Metode / Metodologija
 • Rezultati
 • Zaključak

Rok za slanje sažetka: 1. 8. 2017.
Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetka nakon roka za podnošenje.

 

OBRAZAC ZA SLANJE SAŽETAKA: