Dvorana A

09.00-10.00 Prijedlog IV hrvatskog konsensusa o HNL-u (okrugli stol)
10.00-11.00 Godišnji sasatanak HDGEHR
11.00-12.00 Godišnji sastanak HDM
12.00 Zatvaranje kongresa